Zoeken

Referenties

GIZ Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit

Strategisch en technisch Audit- en OE-advies voor het wereldwijde Capacity for Nutrition (C4N)-project

België, Europa, oktober 2023 – november 2024 | Herziening van de strategie en missie van het project, verduidelijking van rollen en verantwoordelijkheden, gestructureerde mechanismen voor kennisbeheer en leren, en effectieve communicatiekanalen.

Download projectreferentie
(PDF, 85 kByte)

REGIDESO

Studie over operationeel en financieel Autonomie van het Provinciaal Directoraat van Kasaï Oriental

Democratische Republiek van Congo, Afrika, juni 2023 – oktober 2023 | Het doel is om de Congolese regering, COPIREP en REGIDESO te voorzien van de technische elementen die hen in staat zullen stellen de haalbaarheid van de implementatie van de regionalisering van activiteiten en decentralisatie van het bestuur van het Kasaï Oriental Provinciaal Directoraat van REGIDESO te beoordelen.

Download projectreferentie
(PDF, 62 kByte)

Parc National de La Lomami

Organisatiestructuur en personeelsbeoordeling voor effectief beheer van beschermde gebieden in LNP

Democratische Republiek van Congo, Afrika, april 2023 – maart 2024 | Opzetten van een gewenste en overeengekomen organisatie- en personeelsstructuur voor parkmanagement.

Download projectreferentie
(PDF, 65 kByte)

SIGA

Human Resources Diagnose – Beoordeling van de SIGA-organisatiestructuur

Ghana, Afrika, november 2022 – juni 2023 | Ondersteuning bij het uitvoeren van de SIGA-missie door de vaardigheden van medewerkers en hun organisatiestructuur geleidelijk te versterken.

Download projectreferentie
(PDF, 65 kByte)

MEF

HR-expertise ter ondersteuning van de implementatie van organisatorische veranderingen voor het MEF

Democratische Republiek van Congo, Afrika, september 2022 – mei 2023 | Het personeelsbeheer van het MEF zal worden versterkt en gemoderniseerd om te voldoen aan de reorganisatiedoelstellingen van het Ministerie van Bosbouw en om de ontwikkeling van goed opgeleide MEF- werknemers mogelijk te maken.

Download projectreferentie
(PDF, 81 kByte)

GIZ Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit

Herziening van het groene sectorprogramma – organisatie en teambuilding

Ivoorkust, mei 2022 – november 2022 | Herziening van het GIZ-programma voor de groene sector in Ivoorkust en Liberia, het uitvoeren van een medewerkersonderzoek en het faciliteren van een tweetalig teambuilding-evenement in het Engels en Frans.

Download projectreferentie
(PDF, 85 kByte)

Kadoorie Farm & Botanic Garden

Medewerkersbetrokkenheid, organisatiebeoordeling, inkomensgroei en diversificatie

Hongkong, China, april 2022 – maart 2023 | De KFBG is een omvangrijk project voor institutionele versterking en capaciteitsopbouw gestart met als doel de organisatie effectiever en efficiënter te maken. Het project heeft 3 componenten: medewerkersbetrokkenheid, beoordeling van de organisatiestructuur en externe inkomsten genereren.

Download projectreferentie
(PDF, 84 kByte)

Electricity Development Company

Personeelsexpertise in verband met de uitvoering van de Sanaga Water Storage Concession Agreement tussen de staat Kameroen en de Electricity Development Corporation (EDC)

Kameroen, april 2020 – oktober 2022 | Versterking van de HR-afdeling om het transitieproces efficiënt en professioneel te kunnen ondersteunen en begeleiden. Opstellen van een HR inventarisatierapport, berekening en opvolging van HR en OD kengetallen, operationele versterking van de HR functie en uitwerken van een opleidingsplan.

Download projectreferentie
(PDF, 90 kByte)

Insurance Regulatory Commission of Sri Lanka

Personeelsexpertise voor de Insurance Regulatory Authority of Sri Lanka (IRCSL)

Sri Lanka, oktober 2021 – maart 2022 | 6 maanden on-site opdracht in Colombo voor institutionele versterking en capaciteitsopbouw van de verzekeringstoezichthouder van Sri Lanka.

Download projectreferentie
(PDF, 86 kByte)

Plateau Peace Building Agency

Vredesopbouw door versterking van personeels- en organisatieontwikkeling bij de PPBA

Nigeria, augustus 2021 – november 2022 | Institutionele versterking en capaciteitsopbouw van de Plateau Peace Building Agency (PPBA).

Download projectreferentie
(PDF, 88 kByte)

DOWASCO

Opstellen van een DOWASCO medewerkershandboek

Dominica, maart 2021 – augustus 2022 | Een uitgebreid professioneel werknemershandboek beoordeeld, ontwikkeld en gepubliceerd als onderdeel van het Strategisch Plan om Human Resource Management te versterken bij Dominica Water & Sewerage Company Ltd (DOWASCO).

Download projectreferentie
(PDF, 89 kByte)

NASFAM & ACE Trust

Institutionele versterking en capaciteitsopbouw van NASFAM en ACE

Malawi, juni 2020 – september 2021 | Als onderdeel van een meerjarig GIZ-project ter bevordering van de werkgelegenheid en het inkomen in plattelandsgebieden van Malawi, heeft hr international de ontwikkeling van mogelijke vervolgstappen ondernomen naar een uitgebreide institutionele analyse en versterking van NASFAM over een geplande periode van twee jaar. NASFAM is de National Smallholder Farmers ‘Association of Malawi.

Download projectreferentie
(PDF, 105 kByte)

NASFAM

Voorbereidende beoordeling en feitelijk onderzoek voor een institutionele analyse van NASFAM

Malawi, januari 2020 – februari 2020 | Als onderdeel van een meerjarig GIZ-project ter bevordering van de werkgelegenheid en het inkomen in plattelandsgebieden van Malawi, heeft hr international de ontwikkeling van mogelijke vervolgstappen ondernomen naar een uitgebreide institutionele analyse en versterking van NASFAM over een geplande periode van twee jaar. NASFAM is de National Smallholder Farmers ‘Association of Malawi.

Download projectreferentie
(PDF, 82 kByte)

GIZ Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit

Analyse en aanbevelingen voor het organiseren van het MIERA-programma in Malawi

Malawi, october 2019 – november 2019 | Ter ondersteuning van een meerjarig GIZ-project ter bevordering van de werkgelegenheid en het inkomen in plattelandsgebieden van Malawi, vooral voor armere delen van de bevolking en voor vrouwen en jongeren, is een transparante en logische organisatiestructuur voor het MIERA-programma gecreëerd, waaronder toegewezen projecten en programma’s.

Download projectreferentie
(PDF, 84 kByte)

GIZ Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit

Teambuilding en coaching voor het GIZ-team “Biodiversity and Forestry Programme (BFP II)”

Ethiopië, september 2019 | In augustus 2019 startte GIZ een nieuwe fase van haar Biodiversiteits- en Bosbouwprogramma, dat in 2015 van start ging. Organisatie en team moesten worden geherstructureerd met als doel de interne communicatie en efficiëntie te verbeteren. Daartoe zijn een pulse check voor medewerkers en feedbackevenementen ontworpen en geïmplementeerd, waaronder een teambuildingsworkshop. hr international deed ook voorstellen om de organisatiestructuur te versterken, samen met rapportagelijnen en functieomschrijvingen en creëerde een gezamenlijke analyse van uitdagingen, mogelijkheden en ontwikkelingsbehoeften als onderdeel van individuele coachingsessies voor medewerkers van het senior managementteam.

Download projectreferentie
(PDF, 85 kByte)

DOWASCO

Strategisch ontwikkelingsplan voor de watersector in Dominica – HR Management

Dominica, september 2019 – april 2021 | Om HR-management en organisatieontwikkeling bij DOWASCO te versterken, werden de actuele organisatiestructuren geanalyseerd en werden eerdere modellen en zwakke punten beoordeeld. Vervolgens ondersteunde hr international DOWASCO bij het opzetten van een moderne, professionele personeelsafdeling, definieerde de eisen voor de onderwijssector en voerde een uitgebreide online pulse check onder medewerkers uit.

Download projectreferentie
(PDF, 84 kByte)

EWCA

Ontwikkeling van HR-indicatoren en een dashboard voor de Ethiopische Natuurbeschermingsautoriteit

Ethiopië, mei 2019 – juni 2019 | HR-indicatoren en een HR-dashboard werden ontwikkeld en geïmplementeerd als onderdeel van een meerjarig GIZ-project om de biodiversiteit te behouden en de natuurlijke basis van het leven in Ethiopië duurzaam te beheren.

Download projectreferentie
(PDF, 82 kByte)

EWCA

Ontwikkeling van een prestatiebeoordelingssysteem voor de Ethiopische Natuurbeschermingsautoriteit

Ethiopië, april 2019 – mei 2019 | Als onderdeel van een meerjarig GIZ-beheerondersteuningsproject in het Bale Mountains National Park, Ethiopië, werd een prestatiebeoordelingssysteem voor EWCA ontwikkeld.

Download projectreferentie
(PDF, 81 kByte)

fhi 360 - The Science of Improving Lives

Soft skills uitdagingen in Afrika

Regionaal Afrika, september 2018 – november 2018 | Uitvoering van 15 interviews met algemeen directeuren of HR directeuren van privébedrijven in Afrika, elk met minstens 50 werknemers. Resultaten van deze studie met betrekking tot culturele verschillen, mogelijke obstakels en de mate van acceptatie van potentiële klanten bij het toetreden van de Afrikaanse markt worden verzameld en gedocumenteerd in de vorm van een kwalitatief marktonderzoek.

Download projectreferentie
(PDF, 83 kByte)

REGIDESO

Entwicklung einer Zielorganisation für die REGIDESO

Democratische Republiek Congo, april 2018 – oktober 2018 | Implementatie van geselecteerde aanbevelingen op het gebied van organisatieontwikkeling en personeelsbeheer om de efficiëntie en prestaties van REGIDESO te vergroten als voorbereiding op het transformatieproces na de privatisering van een voormalige staatsonderneming.

Download projectreferentie
(PDF, 103 kByte)

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Versterking van de personeelsafdeling in het GIZ landkantoor in Togo

Togo, januari 2018 – februari 2018 | Opzetten van een gestructureerde, efficiënte en tijdige HR-afdeling in overeenstemming met heldere werkroutines binnen de HR-cyclus (systematisch onderhoud van personeelstamgegevens – werving – personeelsontwikkeling – vergoeding – organisatieontwikkeling).

Download projectreferentie
(PDF, 87 kByte)

EWCA - Ethiopian Wildlife Conservation Authority

Organisatieontwikkeling en versterking van het parkbeheer van de Ethiopische Natuurbeschermingsautoriteit (EWCA)

Ethiopië, november 2017 – juni 2019 | Implementatie van geselecteerde aanbevelingen op het gebied van organisatieontwikkeling en personeelsbeheer om de efficiëntie en prestaties van EWCA te verbeteren.

Download projectreferentie
(PDF, 101 kByte)

EWCA - Ethiopian Wildlife Conservation Authority

Gedetailleerde institutionele analyse van de Ethiopische Natuurbeschermingsautoriteit (EWCA)

Ethiopië, juli 2017 – oktober 2017 | Voorbereiding van een gedetailleerde institutionele analyse van de Ethiopische Natuurbeschermingsautoriteit op basis van bestaande HR- en organisatieontwikkelingsgegevens en aanvullende gegevensverzameling ter plaatse in de nationale parken Omo en Simien Mountains.

Download projectreferentie
(PDF, 74 kByte)

EWCA - Ethiopian Wildlife Conservation Authority

Voorlopige beoordeling en feitenstudie voor een gedetailleerde institutionele analyse van de Ethiopische Natuurbeschermingsautoriteit (EWCA)

Ethiopië, mei 2017 – juni 2017 | Opdracht verduidelijking voor het Ethiopische Ministerie van Cultuur en Toerisme met betrekking tot de mogelijke implementatie van een organisatieontwikkelingsproject bij EWCA.

Download projectreferentie
(PDF, 80 kByte)

REGIDESO

Human Resources analyse en organisatieontwikkeling voor de secundaire centra van REGIDESO

Democratische Republiek Congo, januari 2017 – december 2017 | Gedetailleerde HR-analyse en conceptontwikkeling voor organisatieontwikkeling in vier provincies en in 14 van de 98 locaties, als voorbereiding op het transformatieproces na de privatisering van een voormalige staatsonderneming om de efficiëntie en prestaties van REGIDESO te verbeteren.

Download projectreferentie
(PDF, 85 kByte)

MEDD Ministère de Environnement et Développement Durable

Versterking van de algemene voorwaarden voor het Ministerie van Milieu (MEDD) en het Congolesisch Natuurbeschermingsautoriteit (ICCN)

Democratische Republiek Congo, oktober 2014 – maart 2016 | Verbetering van de algemene voorwaarden bij het Ministerie van Milieu en de Natuurbeschermingsautoriteit door gerichte ondersteuning op het gebied van personeelsbeheer, organisatieontwikkeling en hoger onderwijs.

Download projectreferentie
(PDF, 107 kByte)