Zoeken

Personeelsbeleid

Een consistent, goed gedefinieerd personeelsbeleid helpt bedrijven en organisaties binnen en tussen afdelingen uniforme regels te definiëren in alle samenwerkingsvormen.

Ons ontwerp in personeelsbeleid

  • Personeelshandboek: opzetten van een centrale documentatie van alle personeelsrichtlijnen en -regels
  • Outsourcing en insourcing: strategische beoordeling van de relevante functies in het bedrijf
  • Vakbond of ondernemingsraad: werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers in een vertrouwelijke, regelmatige dialoog
  • Sociaal plan: rekening houden mee individuele kenmerken van de medewerkers
  • Posities creëren en ontmantelen: extreme situaties vereisen consistente, maar ook transparante acties
  • Pensioen: gedeeltelijke pensionering, vervroegde uittreding en pensioen
  • Vrouwenvertegenwoordiging: de positie van vrouwen in het bedrijf
  • Gehandicapten: werkgelegenheidsbescherming van gehandicapten
  • Arbeidsveiligheid en gezondheid
  • Samenwerkingsovereenkomsten