Zoeken

Vergoeding

Het beloningsbeleid in bedrijven en organisaties is altijd een evenwichtsoefening. Zijn het economische succes en de aantrekkelijkheid van het bedrijf in balans? Ze zijn onafscheidelijk, afhankelijk van elkaar, maar lijken toch vaak tegenover elkaar te staan. Wij helpen bedrijven om de juiste beslissingen te nemen.

Ons ontwerp in vergoedingsbeheer

 • Beloningsbeleid: het zijn alleen cijfers, maar bedrijven worstelen om de juiste salariscomponenten voor hun werknemers te bepalen
 • Prestatieafhankelijke beloning: leidt het resultaat van de jaarlijkse prestatiebeoordeling tot een garantiebetaling
 • Salaris tabel: de waarde van een baan – aangepaste salaris tabellen met salaris bands en niveaus
 • Salarisverificatie: zo maak je de jaarlijkse salariscontroles transparant
 • Payroll: een goede payroll is de eerste verplichting voor elke HR om vertrouwen op te bouwen met de werknemer – maar helaas niet altijd vanzelfsprekend
 • Salarisverhogingen: algemeen of individueel – het subtiele maar belangrijke verschil
 • Bonussen: succesvolle, motiverende bonusprogramma’s met SMART-doelen
 • Aanvullende vergoedingen: voor optimaal gebruik van financiële en niet-financiële diensten
 • Promotie: regels voor prestatiegerelateerde promotie
 • Belasting: de keuzevrijheid tussen belastbare en belastingvrije betalingen
 • Sociale zekerheid: bescherming van werknemers, als de staat zijn verplichtingen niet of onvoldoende nakomt
 • Tijdbeheer: aan- en afwezigheid, vakantieplanning en overuren