Zoeken

HR-instrumenten

De praktijk wijst uit dat er voor hulp bij het definieren, implementeren en continu ontwikkelen van HR-strategieën HR-instrumenten beschikbaar moeten zijn. Deze kunnen individueel of in een pakket worden gedefinieerd, geïmplementeerd en begeleid.

We bieden de volgende HR-instrumenten (selectie)

 • Ontwikkeling en introductie van een prestatiebeoordelingssysteem
 • Opbouw van een kandidaat-beheersysteem
 • Introductie van een personeelsinformatiesysteem of individuele modules
 • Procesondersteuning tijdens de onderhandelingen over bedrijfsovereenkomsten
 • Creëren van sociale plannen
 • Analyse van outsourcing- versus insourcingmogelijkheden
 • Evaluatie van werknemerscompetenties
 • Opzetten van een personeelsbesturingsfunctie (gebruik van HR KPI’s)
 • Opstellen van een personeelshandboek
 • Ontwikkeling van geïntegreerde trainingsconcepten (behoeftenanalyse, trainingsplannen, train-the-trainer-opdrachten, etc.)

Introductie van elektronische personeelsdossiers

Een kwalitatief goed beheerd elektronisch personeelsdossier veronderstelt dat het wettelijk voorgeschreven fysieke personeelsbestand correct en volledig wordt bijgehouden!

 • Implementatie van een systematische personeelsdossierstructuur (fysiek en elektronisch)
 • Welke wettelijke bewaartermijnen moeten worden nageleefd voor welke documenten?
 • Opstellen van een personeelsinformatieblad voor de verificatie van alle relevante persoonsgegevens
 • Ontwerpen van gestandaardiseerde moderne CV’s, met name voor het verzamelen van gegevens over personeelsontwikkeling
 • Voor- en nadelen van een centraal versus gedecentraliseerd personeelsbeheer
  Regels voor gegevensbeheer en toegang tot elektronische personeelsdossiers

Introductie van elektronische personeelsdossiers