Zoeken

Organisatieontwikkeling

We houden van het creëren van structuren en duidelijkheid in het bedrijf. In onze overwegingen betrekken we succesvolle organisatiemodellen uit diverse landen, verschillende culturen en andere sectoren. Een participatieve benadering speelt een centrale rol in ons advies. Samen met de partnerorganisatie ontwikkelen we een passende concept voor het verhogen van de efficiëntie van organisatieprocessen - rekening houdend met theoretische modellen en benaderingen.

Onze selectie van mogelijke gereedschappen:

Diensten organisatieontwikkeling

Organisatiediagnostiek in zeven fasen
Organisatiediagnostiek in zeven fasen

Taken

 • missie
 • visie
 • producten en diensten
 • doelen en strategieën
 • motivatie en interesses

Omgeving

 • positie van het bedrijf
 • klanten
 • externe partners

Cultuur

 • waarden en normen
 • reglement
 • hiërarchische relaties
 • definitie van succes
 • geschiedenis

Uitslagen

 • operationeel succes
 • financieel succes
 • innovatie
 • potentieel creëren

Structuren en processen

 • taakverdeling
 • beslissingsbevoegdheid
 • processen
 • kennismanagement

Beheer

 • leiderschap (mate van autonomie, soort)
 • informatiesystemen
 • specificaties (controlling, budgetten etc.)
 • feedback (beloning, sancties)
 • communicatie en controle

Middelen

 • personeel
 • machines & gebouwen
 • technologie & infrastructuren
 • goederen en materialen
 • aankoop
 • financiën
Basisregels voor het maken van organigrammen

De vier dimensies in het organigram

De vier dimensies in het organigram

Arrangement van managementfuncties

Volgens de relevantie in het bedrijf van links (primaire operatieve functies) naar rechts (ondersteunende functies).

Aantal medewerkers per manager

Het idealbeeld is 6 – 8 (maximaal 10) werknemers per manager.

Uitvoerend

Elke medewerker rapporteert aan één supervisor in een directe hiërarchische lijn.

Aantal organisatie-eenheden

Werknemers met identieke functiebeschrijvingen worden vermeld in dezelfde organisatie-eenheid in alfabetische volgorde.

Classificatie

Het organigram bevat geen verwijzing naar de salarisschaal (grading).
Supervisor en werknemer hebben niet dezelfde graad.

Concept van een doelorganisatie

Organisatievormen

Concept van een doelorganisatie

Eerste overwegingen:

 1. Welke functies moeten waar worden uitgevoerd? (lokaal – regionaal – nationaal – internationaal)
 2. Hiërarchische versus functionele rapportage – wat moet worden overwogen?
 3. Wat is een doelorganisatie en wanneer treedt deze in werking?
 4. Welke ondersteunende maatregelen zijn nodig tijdens het transformatieproces naar de doelorganisatie?
Functieomschrijving – Afgestemd op de praktijk?

Minder is meer.

Een duidelijk gestructureerde functieomschrijving heeft vier hoofdcomponenten: identificatiedeel, handtekeningen, doel van het werk, hoofdverantwoordelijkheden en taken.

Als onderdeel van de personeelsbezetting wordt de functieomschrijving aangevuld met het functieprofiel (vereisten voor de functiehouder).

Omschrijving in een korte en duidelijke zin
Verdere modules voor organisatieontwikkeling
 • Verandermanagement – verandering begint bij de werknemer, de behoefte aan duidelijke en transparante communicatie.
 • Change agenten – rol, begrip en optimaal gebruik
 • Organisatiehandboek – documentatie als de ruggengraat van het bedrijf
 • Werkstroomanalyse – alleen theorie? verhoogde efficiëntie door gecoördineerde interdepartementale en interdisciplinaire samenwerking
 • Personeelsplanning – over de kunst van de “levende organisatie”
 • Opvolgingsplanning – vanuit het perspectief van het werk en niet van de functiehouder